Forretningsplan Ny Gjestehavn ver 2 feb 2016

Forretningsplan Ny Gjestehavn ver 2 feb 2016

0 1396

Forretningsplanen skal gi en kort og overordnet beskrivelse av:

 • Forretningsidé
 • Grunnleggende opplysninger
 • Detaljering av produkter og tjenester
 • Markedsvurdering
 • Markeds og salgsaktiviteter
 • Økonomi
 • Kapital behov og finansiering
 • Organisering, ansvar og personellbehov

Forretningsplanen er et arbeidsdokument og et styringsverktøy. Den vil gi innsikt og overordnede føringer, men ikke alle detaljer.

 1. Forretningsidéen
 • En gjestehavn med tilstrekkelig kapasitet hele året.
 • En gjestehavn som alltid er åpen, tilgjengelig og automatisert.
 • En attraksjon i seg selv, et aktivt supplement til byen og sentrum.
 • Et sted for barn og familier.
 • Mer bruk og flerbruk av et flott sentrumsnært område.
 • Et samlingssted for tilreisende og fastboende, i og utenom høysesong
 • Et sted tilpasset Tyholmens egenart, neddempet, uten å konkurrere
 • Et unikt sted, ulikt alle andre, med særpreg fra vår nære historie.
 • Et sted for sjønære idrettsaktiviteter

Havnestyret har bestemt at Arendal gjestehavn skal utvikles i tråd med havnens overordnede samfunnsansvar. Det stilles krav til en sunn bedrifts økonomisk drift, uten krav eller forventning om avkastning utover ”sunn drift”.
Merverdi for eier, innbyggere, gjester og 3de part gjennom utvikling, innovasjon, involvering, høyere besøkstall, større trivsel og stolthet prioriteres foran krav til avkastning.
Målet er bidra til at Arendal, og bedrifter i denne regionen utvikler nye produkter relatert til sjøbasert reiseliv og at Arendal sentrum får flere besøkende og betalende.

Arealtilgangen er svært begrenset på land, men god på sjøen. Det må utvikles flytende løsninger.

 1. Grunnleggende opplysninger og informasjon fra gjestehavnen

Det har vært i snitt ca. 4.500 døgnbetalende båter i perioden 1 juni – 31 august hvert år de siste år (Sommersesong). Sommeren 2015 ga omsetningsrekord med mer enn 5.300 betalende båter i sommersesongen.

Det er i tilegg i snitt ca 5000 døgn betalende båter i perioden 1 sept – 31 mai (Vintersesong)

Prisene og prisstruktur er differensiert, med vesentlig lavere priser i vintersesong. Havneinntektene i sommermånedene utgjør ca 3 ganger mer enn i de 9 andre månedene.

Hver båt rapporterer å ha brukt i snitt kr 1.862 siste døgnet i sentrum.* (sommer)

Det er i snitt 3,8 personer om bord i hver båt.*

Innovasjon Norge reiseliv har vurdert at en gjennomsnittlig turist bruker ca. 860 kr per døgn i Norge.

Et øvre og nedre vurdering av kjøpeeffekten i Arendal er derfor minimum 10 mill kr og maksimum 31 mill kr, med et sannsynlig anslag omtrent midt mellom.

84% av båtene (2 vilkårlige dager i juli 2015) betaler kun for en overnatting.
(mulig feilkilde dersom det betales per døgn, fremfor 2 eller flere dager samtidig, men det indikerer at de fleste ved ankomst planlegger å dra videre etter 1 overnatting)

 Majoriteten av besøkende kommer fra Østlandet opp mot 35%, mens Sørlendinger er nest største gruppe med ca 32%.

(Kilde:Fritidsbåtturismen i Agder. rapport Agderforskning 2012)

Det er derfor et mål å øke antallet overnattinger per båt, og sikre at kjøpekraften benyttes lokalt.

Dersom 25% av båtene som i dag kun overnatter 1 natt, har et tilbud som gjør at de velger å ligge enda en dag, vil det kunne gi en økning på inntil 1000 overnattinger. Et øvre og nedre vurdering av økning i pengebruken vil være minimum 2,5 mill kr og maksimum 8 mill kr, med en sannsynlig anslag omtrent midt mellom.

For gjestehavnen vil økningen i havneavgift alene kunne utgjøre ca. 300.000kr med et tilleggsalg på ca. 50.000kr. (I tillegg kommer eventuell betaling for nye attraksjoner som etableres, og betaling fra lokale og fastboende som ikke overnatter i båt)

 1. Detaljering av produkt/tjeneste

Gjestehavnen må etablere attraksjoner som gjør at våre gjester:

 1. Velger Sørlandet (fremfor andre steder) når de ferierer i båt
 2. Velger å være her lenger (når de først har ankommet)
 3. Kommer tilbake oftere (også i samme sesong)
 4. Er et tilbud også til lokalbefolkningen uten båt.

Vi må tilby:

 • Tilstrekkelig antall plasser, og god forutsigbarhet for å få plass.
 • Døgnåpent og automatisert. (bemannet kun i høysesong og i kjernetid)
 • Attraksjoner og aktiviteter for alle ombordværende, med spesielt fokus på barna.
 • Det betyr bading, lek og aktiviteter uansett vær.
 • Attraktivt også for voksne
 • Flerbruksarenaer etablert som flytende elementer pga plassutfordringer.

Dette gjøres ved å:

 • Øke antall plasser i gjestehavnen fra ca 160 til 220 (2017)
 • Sikre at alle disse plassene har god infrastruktur (strøm/wifi) for et lengre opphold.
 • Etablere flerbrukshus Velværebygg til selskaper, møter, bursdager og avslapping.
 • Etablere området som mer tilgjengelig og oversiktlig ved å etablere bro adkomster med mulighet for kortere opphold og båttrafikk tettere på attraktiviteten og resepsjonsbygget
 • Etablere flytende oppvarmet badeanlegg
 • Etablere omkledningsrom, dusjer, toaletter, enten flytende eller på land
 • Etablere jacuzzi, badstu,og oppvarmet massasjebad ( 2017/ 2018)
 • Legge til rette for lek og lekearealer i Badehushagen ( 2017/2018)
 • Etablere oppholdsarealer og gode plasser for soling, bading, svømming og trening adskilt fra båtaktivitet
 • Sikre automatisert betaling og adgang for å redusere driftskostnadene
 • Markedet / Markedsvurderinger

Ved å etablere en tilgjengelig og attraktiv gjestehavn, med egne aktiviteter, forventes økt besøk fra de som allerede har valgt å feriere i båt, men også økt besøk fra fastboende, hyttegjester, turister og andre tilreisende. Nye besøkende antas å komme med båt, bil eller til fots.

Etableringen vil ikke svekke nærliggende gjestehavner, men kan trolig bidra til å styrke disse. Det kan ikke utelukkes en effekt for havner som ligger noe lenger unna, og som tradisjonelt har vært snuhavn før hjemtur.

Vi tror det kan være grunnlag for ca 1000 ekstra overnattinger i gjestehavnen i sommersesong. Dette vil utgjøre et mersalg fra havneavgift og andre etablerte tjenester på kr 350.000.

Det legges til grunn for videre beregning at av totalt (4.500 x 3,8= 17.100) er ca 40% barn eller tenåringer, til sammen 6840 som vil være primær brukere av anlegget

Hvor mange av disse som vil ha betalingsvilje for å benytte et flytende badeanlegg gitt at prisen er riktig i sommermånedene er usikkert, men viljen til å bruke midler forventes stor på ferie, sammen med foreldre.

Antall lokale (og besøkende uten båt) barn og tenåringer som vil benytte anlegget er usikkert og må vurderes mot prisstruktur, tilgjengelighet og vil være påvirket av en usikkerhetsfaktor som gjelder vær og den generelle badetemperatur i sjøen.

Det forventes at lokale barn og unge i større grad vil benytte anlegget utenom typisk høysesong.

Antall betalende gjester i hvert anlegg, men primært badeanlegget vil være påvirket av usikre faktorer som vær og badetemperatur. For å eliminere disse effektene må badeanlegget være oppvarmet for å være attraktivt.

PRISER OG FORVENTET BESØKSTALL: SALGSMÅL

Det legges til grunn at barn under 12 år, må være i følge med voksne. Barn over 12 år kan bade alene (svømmedyktige).

Bassenget vil være 25 x 10 meter. Maks antall badende samtidig er anslått til ca. 100 personer. ( må vurderes lavere pga sikkerhet og komfort)

Det kan være aktuelt med restriksjoner for barn på morgen og kveld.

eget skjema ( under revisjon 10 feb 2016)

SIMILAR ARTICLES