Fremtidens gjestehavn

0 871

Arendals og innbyggerens identitet er historisk knyttet til skip, båter og sjøfart.
Vår geografi, vår flotte langstrakte skjærgård, er som skapt for båtbruk. til nødvendig transport, til rekreasjon, opplevelse og fritid.
Arendals har ca 300 km med kystlinje fra Oksefjorden til Hasla. Sørlandskysten er det sted der flest nordmenn ønsker å tilbringe sin ferie, gjerne i båt.

Byene og tettstedene ligger tett på strekningen Oslofjorden til Lindesnes. De fleste steder har en gjestehavn, sentralt beliggende. Med mer enn 35 gjestehavner på strekningen, er det stor konkurranse om besøk fra båtfolket. En svært stor andel av de besøkende båtene er norske, og har hjemmehavn på Østlandet.

Arendal gjestehavn har de senere år hatt døgnbesøk av mer enn 4000 besøkende båter hver sommer. Med ca 3,4 personer i snitt om bord i hver båt, er gjestehavnen kortvarig hjem for ca 15 000 personer. Dersom hver person bruker 1000 kr per dag utgjør dette handel for ca 15mill kr.

En fritidsbåt er oftest en svært kapitalkrevende investering (mann/far ofte er drivkraften for å anskaffe båt).
Pga konkurransen, og den korte avstanden mellom gjestehavnene på Sørlandet, er allikevel betalingsviljen for havneplass ofte lav, (selv om den generelle betalingsevnen og viljen er høy).

Det bør derfor tilføres attraksjoner, som gir betalingsvilje.

I dagens gjestehavn er det god plass til ca 215 båter. (I tilegg kommer Pollen). Dersom kapasiteten utnyttes maksimalt, er det mulig å fortøye inntil 300 båter i gjestehavnen, og ytterligere 100 i Pollen.
Den norske feriemodellen, med nasjonal fellesferie gjør at de fleste besøkende kommer innenfor en kort periode på ca 3 uker. I juli måned er kapasiteten sprengt.
Vinterstid er gjestehavnen brukt av ca 60 båter. Ca 10 båter er hjem for totalt 15 personer om vinteren.
Det er utfordrende å etablere en tilpasset struktur og størrelse til så variert bruk.

En ubehagelig sannhet: Enkelte sommere på Sørlandet har ikke så veldig bra vær!
En stor båt, kan føles liten etter noen dager under kalesje med dårlig vær.
Arendal gjestehavn skal tilby attraksjoner og aktiviteter som gjør at båtlivet uansett vær føles enkelt og attraktivt for både voksne og barn.

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ?

  1. En gjestehavn med tilstrekkelig og tilpasset kapasitet.
  2. En attraksjon i seg selv, et supplement til byen og sentrum
  3. Et sted for barn og familier.
  4. Mer bruk og flerbruk av et flott sentrumsnært område.
  5. Et samlingssted også utenom høysesong
  6. Et sted tilpasset Tyholmens egenart, neddempet.
  7. Et unikt sted, ulikt alle andre, med særpreg fra vår nære historie.
  8. Et sted for sjønære idrettsaktiviteter

Arendal gjestehavn: Et sted å trives, bli litt lengre, og ønske seg tilbake.

 

0 1581

Havnestyret har et ønske om og har derfor vedtatt å utvikle gjestehavnen til en attraksjon i Arendal for fastboende og gjester.

Det skal avsettes midler i budsjett for å etablere en tilrettelagt, sjø og sentrumsnær gjestehavn, med flerbruk utover båtfortøyning, som styrker Arendal som reisemål både i og utenfor høysesong og som er et tilbud for Arendals befolkning hele året.

Det skal søkes å tilrettelegge for sentrumsnær idrettslig aktivitet, og idrettsklubber.

Reguleringsprosessen og utviklingsarbeidet skal søke å involvere berørte og brukergrupper. Funksjonalitet, bruksområder, arkitektonisk uttrykk, lokale leverandører, kunnskap og kompetanse vil være viktige premisser for arbeidet.

ANDRE ARTIKLER

0 396
ÅPNINGSTIDER uke 35 Bassenget er åpent denne uken: hverdager 07:00-09:00 og 15:30-18:00. Lørdag/søndag 10:00-18:00
video

video