Fremtidens gjestehavn & sjøbad

Fremtidens gjestehavn & sjøbad

0 1562

Havnestyret har et ønske om og har derfor vedtatt å utvikle gjestehavnen til en attraksjon i Arendal for fastboende og gjester.

Det skal avsettes midler i budsjett for å etablere en tilrettelagt, sjø og sentrumsnær gjestehavn, med flerbruk utover båtfortøyning, som styrker Arendal som reisemål både i og utenfor høysesong og som er et tilbud for Arendals befolkning hele året.

Det skal søkes å tilrettelegge for sentrumsnær idrettslig aktivitet, og idrettsklubber.

Reguleringsprosessen og utviklingsarbeidet skal søke å involvere berørte og brukergrupper. Funksjonalitet, bruksområder, arkitektonisk uttrykk, lokale leverandører, kunnskap og kompetanse vil være viktige premisser for arbeidet.

SIMILAR ARTICLES

0 1843