Strategi / Mål / Tiltak

Strategi / Mål / Tiltak

  

Mål

Gjestehavnen er en del av besøk og turist industrien

 

 • Flere besøkende
 • Lengre opphold per besøk
 • Oftere gjenvisitt
 • attraksjon som styrker sentrum
 • trygg overnatting i båt
 • gode opplevelser
 • attraktivt spisested
 • Mer midler brukt her
 • Attraktive sommerjobber
 • Økonomisk balanse

 

Tiltak

 • Tilstrekkelig kapasitet
 • Utvikle attraksjonen
 • Tilrettelegging for mer bruk og flerbruk
 • Et godt spisested
 • Samarbeid med andre gjestehavner innen markedsføring, informasjonssystemer og betaling mm.