Sikkerhet

Arendal Gjestehavn tar mål av seg til å være Norges sikreste og tryggeste gjestehavn.

Gjestehavna er et sted du besøker og oppholder deg sammen med dine aller nærmeste, i ferie og fritid. Du får nye «naboer» og mange hyggelige bekjentskaper.

I Arendal Gjestehavn vil vi gjøre alt for at din og din families sikkerhet er ivaretatt på best mulig måte. Vi håper at du også vil bidra til at egen og andres trygghet ivaretas.

Brann i båt er normalt noe av det alvorligste en båteier kan komme ut for. Vi tillater oss derfor å minne alle båteiere om behovet for å ha røykvarsler i båter som blir brukt til overnatting.  (Røykvarsel kan kjøpes billig i gjestehavneresepsjonen)

Hvert år er det ca 300 båtbranner i fritidsbåter i Norge. La oss samarbeide for å få ned det antallet.

Viktig med røykvarsler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener røykvarsler bør være obligatorisk
i båt. ’’Vi sover ikke tryggere i en båt enn i boligen. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt. En røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt. Det kan stå om sekunder.
I tillegg til røykvarsler bør du også sørge for å ha et brannslokkingsapparat lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering for å bedre sikkerheten om bord’’.

Elektriske anlegg krever vedlikehold

For å redusere brannrisikoen i båten må du sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter. Se også nøye på gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm. Ikke bruk ”hjemmesnekrede” elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Husk at elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den mest vanlige brannårsaken i Norge.

Brannfare ved fylling av drivstoff

Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner.
Det er viktig å tenke sikkerhet når du fyller drivstoff. Har du løs bensintank skal denne tas opp på bryggen når du fyller. Har du fast bensintank ombord må du passe spesielt på at du ikke fyller for fullt, slik at bensin lekker ut i båten.

Selv om bensin er farligere enn diesel, betyr ikke dette at dieselen er ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann. Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er skummelt fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet

Bruk og oppbevaring av gass blir mer og mer vanlig i båt, men dette krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje, og les bruksanvisningen før du tar i bruk nytt utstyr og før du bytter flaske. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.

Brannsoner

I gjestehavnen er det etablert brannsoner for å unngå brannsmitte mellom fortøyde båter. I disse sonene er det absolutt forbudt å fortøye.